Liczba odwiedzin strony: 8962 Osób na stronie: 4
 

Beszczyńska-Kowalska Izabela, adwokat.
Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 196 poz. 1425 - Skład oraz oznakowanie suplementów diety
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 2) (Dz. U. z dnia 24 października 2007 r.) Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich formy chemiczne, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety;   2)   szczególne wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety;   3)   dodatkowe wymagania dotyczące zawartości w suplementach diety witamin i składników mineralnych, w tym kryteria czystości oraz poziom witamin i składników mineralnych w suplemencie diety. §   2.  1. Wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Formy chemiczne witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §   3.  Do kryteriów czystości dla substancji wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a w przypadku braku określenia takich kryteriów czystości należy stosować kryteria czystości jak dla środków spożywczych określonych w przepisach prawa żywnościowego lub zalecane przez organizacje międzynarodowe, w tym w szczególności Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius). §   4.  Poziom witamin i składników mineralnych obecnych w suplementach diety, w zalecanej przez producenta dziennej porcji spożywanego suplementu diety powinien uwzględniać:   1)   górne bezpieczne poziomy witamin i składników mineralnych ustalone na podstawie naukowej oceny ryzyka, w...
Monitor Polski 2005 Nr 24 poz. 347 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2005 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z dnia 20 kwietnia 2005 r.) Rej. 1/2005 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają: na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. Różyński Józef, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 2. Bobkiewicz Stanisław, 3. Franke Jan Piotr, 4. Kowalski Janusz, 5. Marańda Piotr Zbigniew, 6. Milewski Janusz, 7. Rola-Wawrzecki Krzysztof Adam, 8. Wach Andrzej, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 9. Bryk Anna Teresa, 10. Estkowski Andrzej Jerzy, 11. Wypysiński Andrzej, na wniosek Ministra Finansów za zasługi na rzecz rozwoju Służby Celnej: SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 12. Balawejder Kazimiera, 13. Jarmakowicz Alfred, 14. Kiszka Anna Jadwiga, 15. Ostasiewicz Stanisław, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 16. Gigiel Waldemar, 17. Pisarska Danuta Halina, 18. Pulsza Stanisław, na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz promowania polskiej gospodarki, nauki i kultury ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 19. Woźniak-Trzosek Krystyna Anna, na wniosek Ministra Polityki Społecznej za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 20. Aleksiejczuk Henryk, 21. Baczyński Adam, 22. Banaszczyk Jerzy, 23. Bryk Marian, 24. Cholewa Władysław, 25. Dembek Bolesław, 26. Fabiś Czesław, 27. Grabowski Ryszard, 28. Horba Kazimierz, 29. Kołodziej Józef, 30. Krajewski Kazimierz, 31. Krysiewicz Zdzisław...
KRS 0000334863 - M PAM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
M PAM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-08-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOLEKTORSKA 15/1 01-692 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334863
KRS 0000334862 - D&M ADVERTISING SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
D&M ADVERTISING SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WIDOKOWA 5 00-941 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334862
KRS 0000334861 - INVENTA-PACK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INVENTA-PACK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRÓLEWSKA 19 08-540 STĘŻYCA STĘŻYCA RYCKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334861
KRS 0000334860 - POLSKIE UNIWERSYTETY LUDOWE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLSKIE UNIWERSYTETY LUDOWE STOWARZYSZENIE 2009-08-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
UNIWERSYTECKA 6 77-400 RADAWNICA ZŁOTÓW ZŁOTOWSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-197-70-02 6230623 0000334860
KRS 0000334859 - AJS PARTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AJS PARTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-08-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RACŁAWICKA 154/19 02-117 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334859